گروس 2

دردیست


دردیست


دردیست


خونت جوان بماند و


پایت پیر شود       بخشی از شعر «پیغام‌‌گیر» از مجموعه‌ی «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند»

/ 0 نظر / 53 بازدید